112

Visą parą

ES paramos projektai

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0004 “Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas” finansuojamas iš Europos SOCialinio fondo lėšų

Projekto tikslas: Pagerinti Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-01-03
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-12-31

Bendra projekto vertė: 281013,48 Eur:
1. ES fondo lėšos – 238861,46 Eur;
2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 21075,99 Eur;
3. Projekto vykdytojo lėšos – 21076,03 Eur.


Siekiami rezultatai: Pritaikant Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro patalpas neįgaliųjų poreikiams ir įsigijus naujos įrangos ir tikslinę transporto priemonę bus suteiktos kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės, gerės gyventojų pasitenkinimas įstaigoje ir rajone teikiamomis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, bus užtikrinamas universalaus dizaino principas.

Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras  

Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-31-0001 “Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas” finansuojamas iš Europos SOCIALINIO fondo lėšų

Projekto tikslas: Mažinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-06-29
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-06-30

Bendra projekto vertė: 18351,93 Eur:
1. ES fondo lėšos – 15294,33 Eur;
2. Projekto partnerio lėšos – 3057,60 Eur.


Siekiami rezultatai: Siekiama sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų  atsiradimo ir plitimo.


Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras
Projekto partneris: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.