112

Visą parą

PROJEKTAS „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ NR. 09-010-P-0055

2024-07-10

Projektas „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Klaipėdos rajono savivaldybėje“ Nr. 09-010-P-0055 yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų – „NextGenerationEU“, lėšomis.

Projekto vykdytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektu sprendžiamos problemos: VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras teikia slaugos paslaugas pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę, siekiant kuo geresnės ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, stengiantis sumažinti ligonio socialinę izoliaciją, susijusią su ligos progresavimu, nerimą ir baimę.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) apima įvairias procedūras, nuo kraujo spaudimo matavimo iki vaistų vartojimo priežiūros, priklausomai nuo paciento sveikatos būklės ir poreikių. Tai suteikia pacientams galimybę likti namuose ir gauti priežiūrą, vengiant stacionaraus gydymo. ASPN paslaugų kokybė tiesiogiai priklauso nuo turimos specializuotos įrangos: mobilių kraujo spaudimo ir pulsų matuoklių, infuzinių pompų ir intraveninių kateterių ir kt.

Galutinis tikslas investuojant, t. y. įsigyjant naujus bei atnaujinant esamus įrenginius, yra siekis užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tiems, kuriems reikalinga pagalba, pagerinti sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir sumažinti išlaidas bei pagerinti pacientų gyvenimo kokybę.

Projekto tikslas – Ambulatorinės slaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. birželio 27 d. iki 2025 m. vasario 28 d.

Suplanuotos projekto veiklos (poveiklės):

  1. Veikla: Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis.

            1.1. Poveiklė – Mobilios komandos aprūpinimas darbui reikalingomis priemonėmis ir įranga.

Suplanuoti rezultatai: medicinine ir kita įranga bus aprūpinta 1 Klaipėdos rajono ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti mobili komanda.